Štruktúra firmy:

 

Majiteľ firmy:                 Ing. Rastislav Bezák

Sekretariát:                   Nupodská 553/3, 956 33 Chynorany

Telefón/Fax:                  038/542 3058, 5423059

Email:                           bezak@isternet.sk               

 

 

 

Stredisko Lesy Jablonica

 

Vedúci strediska:           Stanislav Kolník

– odborný lesný hospodár

Telefón:                         0905 159 878

 

 

 

 

Stredisko Drevovýroba Chynorany

 

Vedúci strediska:           Branislav Bezák

Telefón:                         0903 707 166

 

 

Stredisko Dopravy dreva Chynorany

 

Vedúci strediska:           Radovan Valachovič

Telefón:                         0903 707 166 - Branislav Bezák - rezivo

                                     0905 707 166 - Ing. Rastislav Bezák - guľatina

 

Prepravný poriadok – otvorí sa kliknutím na tento odkaz