Štruktúra firmy:

 

Majiteľ firmy:                   Ing. Rastislav Bezák

Sekretariát:                     Nupodská 553/3, 956 33 Chynorany

Telefón/Fax:                   038/542 3058, 5423059 

Email:                             bezak@isternet.sk                 

 

 

 

Stredisko Lesy Jablonica

 

Vedúci strediska:            Stanislav Kolník

– odborný lesný hospodár

Telefón:                          0905 159 878

 

 

 

 

Stredisko Drevovýroba Chynorany

 

Vedúci strediska:            Branislav Bezák

Telefón:                          0903 707 166

 

 

 

Stredisko Dopravy dreva Chynorany

 

Vedúci strediska:            Radovan Valachovič

Telefón:                          0915 223 751

 

 

Prepravný poriadok – otvorí sa kliknutím na tento odkaz

Cenník prepravy dreva platný od 01.10.2021 - otvorí sa kliknutím na tento odkaz